Servicii

SC Tehnoproiect Comtrans SRL oferă următoarele servicii:

Servicii de proiectare

Expertiză tehnică a construcțiilor

arhitectură

urbanism (PUZ, PUD)

inginerie structurală

instalații electrice, tehnice, sanitare, climă

rețele edilitare

drumuri

sistematizare verticală

verificare proiecte

devize și evaluare costuri

documentații de licitații

Obținere avize și autorizații
Studii de teren

studii geo

studii topo

studii mediu

studii circulație

Studii de fezabilitate
Consultanță

gestionarea investiției pentru armonizarea intereselor participării la procesele de investiții: developer, finanțator, beneficiar, proiectant

consultanță la achiziționarea de proprietăți (imobile, terenuri)

Project Management

conducerea procesului investițional prin încadrarea în costuri, timp și nivel de calitate propus

Dirigenție de șantier
Servicii de proiectare urgentă

proiectare, autorizare și avizare rapidă

Inginerie logistică

organizare tehnologică și consultanță specifică lucrărilor realizate în regie proprie


Certificări